Er det mange ting rundt oss detlik geometriske former? Ja, det er sant! Spesielt har mange av dem form av en sirkel. For eksempel, en sirkus arena, bunnen av en krukke, kan vi enkelt kutte den ut av klut eller papp.

Vurder hva en sirkel er

En figur som er begrenset av en sirkel. Den har et senter, så alle punkter som er plassert fra senter til sirkel er sirkelplanet. Radius av sirkelen er avstanden fra sentrum til sirkelen.

Mange skiller ikke mellom en sirkel og en sirkel. Vi får en sirkel hvis vi tegner et glass, og vi kan også sette den ut av tråden. Alle punkter i flyet, som ligger i samme avstand fra det oppgitte punktet, danner en figur som kalles en sirkel. Hvis vi kobler to punkter i en sirkel, får vi et segment, som kalles et akkord. Hvis akkordet passerer gjennom senterets sirkel, vil vi kalle det diameteren, som er lik to radier. Sirkelen kan deles inn i sektorer som bruker to radius. Og segmentet deler akkordet i segmenter.

Ta en titt tilbake! Og du vil se en sirkel og sirkel rundt deg! Du trenger bare en liten fantasi.

kommentarer 0